Visie en missie

HOME

Stichting ZorgFactor®          
Van ’t Hoffstraat 18
3863 AX Nijkerk
Tel: 033- 2857674
www.zorgfactor.org
info@zorgfactor.org                                                

Beleidsplan stichting Zorgfactor® 2022

Inleiding:

De stichting heeft als missie om begeleiding te bieden aan eenieder die zorg behoeft, en deze zorg zo aan te bieden dat de zorg is afgestemd op degene die zorg aanvraagt met andere woorden: ”Zorg op maat”.

Stichting Zorgfactor® wil zich ontwikkelen tot een maatschappelijke organisatie die hulp verleent in de breedste zin des woords.

Om tot bovengenoemde doelstelling te komen, is nodig: naamsbekendheid, samenwerkingsverbanden met diverse maatschappelijke instellingen en organisaties (denk aan gemeentelijke instellingen, woningcorporaties).

Missie, visie, strategie:

De stichting Zorgfactor® is opgericht met de missie/visie een essentiële bijdrage aan de huidige zorgbehoefte te kunnen leveren. De stichting wil haar missie realiseren door onder meer samenwerking met diverse maatschappelijke en zorginstellingen zoals:

          Huisartsen

          Ziekenhuizen

          Vrijwilligersorganisaties

          Vluchtelingenorganisaties

          Taalscholen

          Woningcorporaties

          Fysiotherapeuten

Haar naamsbekendheid te behouden door het beheren van een website.

Om in de praktijk haar missie/doelstelling uit te dragen, huurt de stichting een pand waarin:

gasten gezelschap wordt geboden, een luisterend oor, een spelletje doen, knutselen;

deelnemers vanuit een taalschool (statushouders die de Nederlandse taal leren)

praktijkervaring kunnen opdoen door met de gasten te praten of aan een spelletje mee te doen;

gasten vanuit een arbeidsongeschiktheid kunnen participeren in eenvoudige werkzaamheden;

trainingen worden gehouden voor verbetering van lichaam en geest en een warme
maaltijden verstrekt;

vrijwilligers kunnen samen komen om ideeën uit te wisselen;

waarin mantelzorgers hun zorgen kunnen delen, en indien wenselijk kunnen
deelnemen aan aktiviteiten en dichtbij hun geliefde zijn.

Tevens biedt de stichting aan: vervoer van gasten naar bijvoorbeeld de dagbesteding, ondersteuning voor het gehele gezin, het omzetten van het traject WMO/WLZ en de inzet van ervaringsdeskundigen.

De stichting ontvangt in haar pand een diversiteit aan gasten en deelnemers. Om hulp op maat te kunnen bieden koppelt de stichting vrijwilligers/deelnemers/gasten aan hulpaanvragen vanuit bijvoorbeeld de betreffende gemeente, vanuit een zorginstelling of vanuit de mensen zelf. De stichting faciliteert basisopleidingen zoals zorg assistent en biedt stageplekken aan. De stichting is een erkend leerbedrijf.

Huidige situatie:

De stichting beheert een pand. De stichting heeft naamsbekendheid. Omdat de stichting werkzaam is in een omgeving die voortdurend in beweging is, zal de stichting haar werkdoelen regelmatig moeten bijstellen.

Activiteiten van de organisatie:

De stichting continueert de werkzaamheden zoals hierboven uiteengezet;

Organisatie:

Stichting Zorgfactor®

Postadres: van ’t Hoffstraat 18, 3863 AX NIJKERK

Telefoonnummer: 033-285 76 74

Email-adres: info@zorgfactor.nl

Website: www.zorgfactor.nl

Bestuur:

John van den Bogert:        voorzitter

Jan Snijders:                    Penningmeester

Roberto Tundo:                 Secretaris

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Werknemers:

De stichting heeft geen werknemers. De stichting maakt gebruik van vrijwilligers die de vergoeding ontvangen die wettelijk is toegestaan.

Financiën:

Zie jaarrekening.

error: INHOUD BESCHERMD !!