Visie en missie

Beleidsplan 2020-2021 Stichting Zorgfactor

 

Inleiding:

De stichting heeft als missie om zorg te bieden aan een ieder die zorg behoeft, en deze zorg zo aan te bieden dat de zorg is afgestemd op degene die zorg aanvraagt met andere woorden :”Zorg op maat”.

Stichting Zorgfactor® wil zich tot een zorginstelling ontwikkelen die zorg verleent in de breedste zin des woords.

Om tot bovengenoemde doelstelling te komen, is nodig: naamsbekendheid, samenwerkingsverbanden met diverse maatschappelijke instellingen en organisaties (denk aan gemeentelijke instellingen, woningcorporaties).

Missie, visie, strategie:

De Stichting Zorgfactor® is opgericht met de missie/visie een essentiële bijdrage aan de huidige zorgbehoefte te kunnen leveren.
De stichting wil haar missie realiseren door onder meer samenwerking met diverse maatschappelijke en zorginstellingen zoals:

         Huisartsen

         Ziekenhuizen

         Vrijwilligersorganisaties

         Vluchtelingenorganisaties

         Taalscholen

         Woningcorporaties

Haar naamsbekendheid te behouden door het beheren van een website.

Om in de praktijk haar missie/doelstelling uit te dragen, huurt de stichting een pand waarin:

         Gasten gezelschap wordt geboden, een luisterend oor, een spelletje doen, knutselen;

         Deelnemers vanuit een taalschool (statushouders die de Nederlandse taal leren) praktijk
         ervaring kunnen opdoen door met de gasten te praten of een spelletje te doen;

         Gasten vanuit een arbeidsongeschiktheid kunnen participeren in eenvoudige werkzaamheden;

         Vrijwilligers kunnen samen komen om ideeën uit te wisselen;

         Waarin mantelzorgers hun zorgen kunnen delen.

Tevens biedt de stichting aan: vervoer van gasten naar bijvoorbeeld de dagbesteding, ondersteuning voor het gehele gezin, het omzetten van het traject WMO/WLZ en de inzet van ervaringsdeskundigen.

De stichting ontvangt in haar pand een diversiteit aan gasten en deelnemers. Om zorg op maat te kunnen bieden koppelt de stichting vrijwilligers/deelnemers/gasten aan hulpaanvragen vanuit bijvoorbeeld de betreffende gemeente of vanuit een zorginstelling. De stichting faciliteert basisopleidingen zoals “Helpende niveau 1 en 2”en biedt stageplekken aan. De stichting is een erkend leerbedrijf.

Huidige situatie:

De stichting beheert een pand. De stichting heeft naamsbekendheid. De stichting heeft een zorgcontract met de gemeente waarin de stichting staat ingeschreven (Nijkerk). Omdat de stichting werkzaam is in een omgeving die voortdurend in beweging is, zal de stichting haar werkdoelen regelmatig moeten bijstellen.

 

Activiteiten van de organisatie:

De stichting continueert de werkzaamheden zoals hierboven uiteengezet.

De stichting is in overleg met de woningcorporatie in Nijkerk om een pand te beheren waarin gasten kunnen verblijven die zorg behoeven.

Het kenbaar maken van het bestaan van de stichting bij ziekenhuizen (transfer-verpleegkundigen).

 

Organisatie:

Stichting Zorgfactor®

Postadres: Gildenstraat 15, 3861 RG NIJKERK

Telefoonnummer: 033-285 76 74

Email-adres: info@zorgfactor.nl

Website: www.zorgfactor.nl

 

Bestuur:

Dhr. John van den Bogert:         Voorzitter

Dhr. Jan Snijders:                     Penningmeester

Dhr. Roberto Tundo:                 Secretaris

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

 

Werknemers:

De stichting heeft geen werknemers. De stichting maakt gebruik van vrijwilligers die de vergoeding ontvangen die wettelijk is toegestaan.

 

Financiën:

Zie jaarrekening.

error: INHOUD BESCHERMD !!