Vrijwilliger worden?

Korte versie VRIJWILLIGERSPROTOCOL
Vrijwilligers vormen de grootste groep medewerkers van Stichting ZorgFactor®  zonder hen kan het werk van Stichting ZorgFactor® niet bestaan.
De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van vrijwillig(st)ers, door hen de kans te geven zich te ontplooien in hun vrijwilligers werk.
De 
stichting is ervoor verantwoordelijk dat hierbij door professionals, coördinatoren steun en begeleiding geboden wordt en dat er aandacht is voor de vrijwilligers als individu en zijn/haar persoonlijke ervaringen. De stichting dient duidelijkheid te geven over de taken van de vrijwilliger, de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijken goede instructies te verzorgen. Evenals hen te voorzien van informatie over de stichting en haar beleid.

Regelgeving en faciliteiten
In het algemeen gelden binnen Stichting ZorgFactor® voor vrijwilligers dezelfde regels als voor iedereen die zich inzet voor de Stichting. Uitgangspunt is dat zij bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en in het algemeen handelen in het belang van de stichting en daarbij de gedragsregels in de accommodatie waar zij hun werkzaamheden verrichten respecteren.

Vergoedingen
Er wordt €0,21 per kilometer reiskostenvergoeding betaald en er wordt een vergoeding gegeven voor de vrijwillig gewerkte uren, rekening houdend met de maximaal wettelijk (belasting vrijgestelde)
toegestane vrijwilligers vergoeding per maand en worden niet gekort op de uitkeringen / subsidies.
Hier worden voor aanvang van de werkzaamheden afspraken over gemaakt.
Kosten die de vrijwilliger maakt ten behoeve van de activiteit en/of de voorbereiding daarvan worden vergoed mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.
Het kan hierbij gaan om materiaalkosten, reiskosten en/of telefoonkosten etc. en zijn onbelast in overeenstemming met de wet.
Tijdens het werk kan de vrijwilliger koffie, thee of frisdrank naar wens gebruiken.
Alcohol en drugs zijn voor en tijdens het werk ten strengste verboden.

Gedragscode
Stichting ZorgFactor® acht het voorkomen en bestrijden van agressie seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op gronde van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gericht, burgerlijke staat, homo-lesbische, transgender geaardheid en handicap worden door de organisatie niet geaccepteerd.
De door de stichting ontwikkelde gedragscode is eveneens van toepassing op deelnemers, stagiaires,
vrijwilligers en derden die werkzaam zijn voor de stichting en is ter inzage in iedere accommodatie beschikbaar.

Veiligheid/calamiteiten
Vrijwilliger zal in het belang van orde en veiligheid gegeven gedragscode, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze van toepassing zijn voor medewerkers van de stichting in acht nemen.

(Dit is een verkorte versie van de vrijwilligersprotocol, de volledige versie zal te uitreiking worden aangeboden tijdens de intake, hierbij zal er ook een VOG opgevraagd worden voor aanvang werkzaamheden)

Wilt u vrijwilliger worden bij ons vul dan onderstaand email formulier in ( of bel ons op 033-285 76 74) en wij nemen binnen 24 uur contact met u op:

Dank u wel voor uw aanmelding
de vrijwilligers beschikbaar zij

error: INHOUD BESCHERMD !!