<Br\><Br>
<Br>
<Br>
<Br>
<Br>
<Br>
<Br>
<Br>


Binnen Stichting Zorgfactor is een vertrouwenspersoon aangesteld. 
Door op –>DEZE LINK te klikken <– kunt u haar een bericht toezenden. Ook is het mogelijk (indien u werkt) met ons Kwaliteitsmanagementsysteem om detailgegevens van haar te vinden.